Tip Generations

Träna parkour med oss i Tip Generations!
Vårt nätvärk av föreningar runt om i Skåne kallas för Tip Generations som står för "This is Parkour" och dess kommande generationer. Är du en av dem?

Shop

Nu finns min nya kollektion och merch att köpa online under fliken Shop!

Kalender

Vad händer framöver? Håll koll på hösten parkour terminer och starter, fanträffar, arrangemang, event och träningar under fliken Kalender.